SZR "PROMETAL"
      21220 Bečej, Stevana Kojića 21

 
      Vl. Svetozar Džilitov
 
      Tel/fax:           021 69 14 399
      Tel:                  021 69 10 603
      Mob:                 064 299 48 22
 
      E-mail: prometal@neobee.net
      Web: www.prometal.backabanat.com
       
               
Zanatska radionica
 
       
       - auto mehaničarske usluge

       - popravka motocikala

       - limarski radovi

       - auto elektrika

       - strugarski radovi