SZR "PROMETAL"
      21220 Bečej, Stevana Kojića 21

 
      Vl. Svetozar Džilitov
 

      Tel/fax
:           021 69 14 399
      Tel:                  021 69 10 603
      Mob:                 064 299 48 22
 
      E-mail: prometal@neobee.net
      Web: www.prometal.backabanat.com
Mašine i alati za industriju nameštaja
    
      SZR "PROMETAL" bavi se dugogodišnjom izradom mašina i alata za industriju nameštaja.
      Proizvodni program "PROMETALA":
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      * Mašina za sečenje furnirskih i
      melaminskih traka
- MRFT


   Tehničke karakteristike:
    
   - dimenzije:
       500 x 1150 x 750 mm
   - težina: 75 kg
   - snaga el. motora: 0.5 kW
   - ukupna snaga: 0.5 kW
   - napon priključka: 220 V
   - zaštita od dodira, zaštita
      uzemljenje: ISO - PEN
* Mašina za sečenje Jumbo - rolni     - MRJR
 
    Tehničke karakteristike:
    
    - dimenzije:
       1700 x 1150 x 1500 mm
    - težina: 650 kg
    - prečnik cirkulara: 620 mm
    - snaga el. motora
      cirkulara: 3 kW
    
  - snaga el. motora valjaka: 0.5 kW
  - snaga el. motora špringle: 0.5 kW
  - hod cirkulara: 400 mm     - ukupna snaga: 4 kW
  - napon priključka: 380/220 V
  - zaštita od dodira, zaštita uzemljenje: ISO - PEN
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * Mašina za konfekcioniranje
       melaminskih kant - traka
     - MSKT

 
    Tehničke karakteristike:
    
    - dimenzije:
      2100 x 1500 x 1400 mm
    - težina: 720 kg
    - snaga motora noževa
      0.75 kW
    - snaga motora
      namotavanja: 1.5 kW
  - regulacija broja obrtaja
  - ukupna snaga: 2.25 kW
  - napon priključka: 380/220 V
  - zaštita od dodira, zaštita uzemljenje: ISO - PEN
  - širina trake: 22, 25, 30, 35, i 40 mm
 * Mašina za nanošenje lepka
    na melaminske kant - trake
     - MNL

 
  Tehničke karakteristike:
    
  - dimenzije:
    4400 x 2470 x 1050 mm
  - težina: 1.2 T
  - snaga grejača dozatora
    3 kW
  - snaga grejača posude
    za nanošenje: 1.4 kW
    - snaga motora za nanošenje: 0.37 kW
    - snaga motora za namotavanje: 0.37 kW
    - snaga ventilatora za hlađenje: 0.5 kW
    - osvetljenje nadzornog otvora: 0.1 kW
    - ukupna snaga: 5.74 kW
    - napon priključka: 380/220 V
    - zaštita od dodira, zaštita uzemljenje: ISO - PEN
    - kapacitet mašine: 2000 m/h